Skyting

Kretsmesterskap 2022 arrangeres på Kongsberg 28. April og 2. Mai i skytterhallen til KNBIL, se innbydelsen.


Skyting har en lang tradisjon i Bedriftsidretten. Inntil pandemien rammet oss ble Buskerudserien arrangert i Kongsberg og Drammen.

Dessverre har restriksjonene medført at det ikke har latt seg gjøre å opprettholde aktivitetene. Det har medført noe frafall og vi som har styrt aktivitetene finner det dessverre ikke hensiktsmessig å opprettholde Buskerudserien. Imidlertid setter vi i gang en serie med klassifiseringstevner på Kongsberg fra og med Oktober 2021 til og med Mars 2022. Se detaljer og terminliste under Informasjon. 

Vi ønsker å knytte til oss flere skyttere enten det er nye som er nysgjerrig på om skyting er en fritidssyssel som passer - eller det er tidligere/nåværende skyttere som kan tenke seg å gjenoppta/utvide eller trappe ned aktiviteten. Bedriftsidretten har dispensasjonsregler slik at du/dere ikke behøver å være tilknyttet en bedrift som har eget bedriftsidrettslag for å være med.

Hvis du/dere ønsker å høre mer om hva vi kan tilby, vennligst kontakt en av oss for info/avtale om prøveskyting:

                                                                              Drammen: Per Hagen, 959 00 429 - Jernbanens Idretttslag, 
                                                                                                 Kongsberg: Per Hardangen 958 85 494 - Kongsberg Næringsparks BIL

I 2021-2022-sesongen arrangerer KNBIL klassifiseringstevner fra og med Oktober-21 til og med Mars-22. Stevnene er for alle som ønsker å delta enten fra Buskerud eller andre kretser.

Klassifisering for 2021-2022

Terminliste 2021-2022

Kretsmesterskap 2022 innbydelse

Veikart til KNBIL skytterhall.pdf

Kretsmesterskapet arrangeres 28. April og 2. Mai, se innbydelsen over.

I sesongen 2021-2022 arrangeres det 6 klassifiseringsstevner på Kongsberg som erstatning for den tradisjonelle Buskerudserien.
Nytt i denne sesongen er at rifleskytterne kan kvalifisere seg både på Bedrift- og ISSF-skiver (2 serier pr. stevne).

Reglene for bedømming av skyttere som oppnår lik poengsum følger fra og med sesongen 2020-2021 reglene i Aktivitetsreglementet og Klassifiseringsreglementet.

Startkontingent og premiering er sterkt forenklet. Fokuset er på personlig fremgang, se detaljene på side 2 i terminlista.

Kort oppsummert:

1. Ved første deltakelse innbetales kr. 25,- pr. øvelsetil premiekassa.

2. Hvis resultatet tangerer eller er bedre enn det beste fra foregående stevner belønnes det med 1 Flaxlodd
     Hvis resultatet er dårligere enn det beste fra foregående stevner innbetales kr. 25,- til premiekassa.

3. Ved sesongslutt tilfaller eventuelt overskudd i premiekassa arrangøren.

Om det blir arrangert kretsmesterskap avhenger av deltakelsen i klassifiseringstevnene.

Eventuelle andre stevner vurderes og innbydelse vil eventuelt bli publisert på denne siden

Skytterkort: Bortfalt i sesongen 2012 - 2013. Oversikt pr. sesong legges ut på denne siden.


Klassifiseringstevne Oktober 2021

Klassifiseringstevne November 2021

Klassifiseringstevne Desember 2021

Klassifiseringstevne Januar 2022

Klassifiseringstevne Februar 2022

Klassifiseringstevne Mars 2022

Alle serier pr. skytter 2021-2022

Kretsmesterskap 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------

Resultater fra sesongen 2020-2021

Kretsmesterskap 2020 (Utsatt fra April pga Covid 19)

Buskerudserien runde 1 Rifle.pdf

Kongsberg-knekken 2020

Bergmannsknallen 2021

Kretsmesterkap 2021Resultater pr. sesong:

2019-2020   2018-2019   2017-2018   2016-2017   2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012   2010-2011

2009-2010   2008-2009   2007-2008   2006-2007


Klassifiseringshistorikk
Lokal koordinator Kongsberg: Per Hardangen, tlf 958 85 494, e-post: per.hardangen@gmail.com 
Lokal koordinator Drammen: Per Hagen, tlf 905 44 654, e-post:
ph590@hotmail.com