Lover og retningslinjer

Her kan du finne relevante dokumenter for både Bedriftsidretten og Norges Idrettsforbund.

Norges Idrettsforbunds lover og bestemmelser

Vi er et sertifisert Rent særforbund, og underlagt regelverket til Antidoping Norge