Skyting

Skyting har en lang tradisjon i Bedriftsidretten. Per i dag arrangeres stevner i Kongsberg og Drammen.

Arrangement

Når Navn

Startkontigent pr. øvelse i hvert stevne i Buskerudserien: kr. 60,-
Startkontigent pr. øvelse i KM: kr. 100.
Skytterkort: Bortfalt i sesongen 2012 - 2013. Oversikt legges ut på BBIK sin hjemmeside.

Praktisk opplysning om elektronikk-anlegget på Kongsberg:
Det telles ikke innertiere. Resultatberegningen følger reglementet for skyting på papp-skiver. Det betyr at det er sisteskiva, nest siste og så videre som avgjør rekkefølgen ved poenglikhet.

Innbydelse Kongsberg-knekken

Terminliste 2018-2019.pdf

Klassifisering for 2018-2019.pdf

KNBIL sin adresse er Gesellveien 25
Nettbuss sin 
adresse er Wergelands gate 9


Lokal koordinator Kongsberg: Per Hardangen, tlf 958 85 494, e-post: per.hardangen@gmail.com 
Lokal koordinator Drammen: Arne Sire, tlf 959 00 429, e-post: ar-sire@online.no

NBIFs aktivitetsreglement for bedriftsskyting

NBIFs sikkerhetsreglement for bedriftsskyting

Regler for individuell premiering

1. Premiering i Buskerudserien skjer klassevis.

2. Det blir 1 premie pr. klassse, en for beste resultat i alle rundene.

3. Dersom det kun er 1 deltaker i en klasse, settes premieverdien til 3/4 av beløpet for klasser med fler enn en

deltaker for å kompensere for manglende konkurranse om beste resultat.

4. Det settes det av en pott for å dekke noen premier som trekkes blant de som har deltatt i minst 4 av 6 stevner.

Levert av IdrettenOnline